הצנחנים בהוד השרון ב'

פרויקט הצנחנים שלב ב' בהוד השרון

מיקום : צפון: רחוב סתיו
דרום: רחוב מצדה
מזרח: תכנית הסלו
מערב: רח' צנחנים 14

על שתי חלקות, בין הרחובות, סתיו, מצדה והצנחנים מתוכננים לקום 120 יחידות דיור בבניינים בני 10-14 קומות בסטנדרטים המוכרים של חברת מגדל טופ נדל״ן.

לפרויקט ביקושים רבים וברגע שנצא לשיווק נוכל לבשר על הפרויקט שממשיך את הצלחת צנחנים א שאוכלס לפני מספר שנים.

הקרקע: חלקה 49 בבעלות דיירים פרטיים וחלקה 105 בבעלות חברת מגדל טופ נדל"ן בע"מ.

הפרויקט נמצא בדיון בוועדה המקומית  לתכנון ולבנייה.

תכנית רעיונית

אני מאשר/ת קבלת חומר פרסומי