לה גווארדיה בניינים 13-15, תל אביב

תוכנית הכללית של כלל הפרויקט  כוללת מבנה מגורים הכוללים 5 מבנים קיימים וחלקה נוספת בבעלות עיריית תל אביב עם חזית מסחרית ומבני ציבור.

היכן עומד הפרויקט?

הפרויקט של החברה כולל 167 יחידות דיור ו- 800 מ"ר שטחי נסחר.

לחברה היתר הריסה לשני המבנים הקיימים מס' 13,15

כל הדיירים פונו מהמבנים וקיבלו ערבויות מבנק הפועלים עבור דמי השכירות ועבור הדירות החדשות שהם מקבלים ובהתאם לחוק מכר דירות.

בתיאום עם עיריית תל אביב , מתוכנן כי ביצוע ההריסה של המבנים הקיימים  יבוצע בתחילת חודש מאי 2024

בשלב ב' יתקבל היתר לחפירה ,דיפון ובנייה.

בתכנון

167 דירות בשני מבנים.  מבנה אחד  שהוא מגדל של 28 קומות ובניין מרקמי  בן 8 קומות מעל קומת מסחר.

 מבנה ציבורי שיהיה בקומת הקרקע של המגדל ועם כניסות נפרדות

אדריכלים : משרד אלרוד אדריכלים ומתכנני עריםמגדל מכיוון וינגייט

 

מגדל מכיוון לה גווארדיה

 

לקבלת פרטים נוספים על הפרויקט

מתחם שרונים, א.ת. נווה נאמן

הרקון 2, הוד השרון

דילוג לתוכן